Dalykinė programa

Sveikatos ir grožio akademijoje vykdomas dviejų metų trukmės mokymas pagal studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotą Higieninės kosmetikos kosmetiko mokymo programą su mezoterapijos paslaugų specializacija (valstybinis kodas 440101203).

Mokymo išskirtinumas:

- Estetinės mezoterapijos specializacija;

- 4 išskirtinės kompetencijos susijusios su mezoterapijos paslaugų teikimu.

- Galimybė mokytis nuotoliniu būdu;

- Praktika atliekama profesionaliose, tam pritaikytose, akademijos auditorijose su kompetetingų dėstytojų priežiūra.

- Kompetetingi dėstytojai/praktikai;

- Profesionalios priemonės;

- Holistinis požiūris į žmogų, grožį ir jo sveikatą;

- Verslumo skatinimas;

 


Programos tikslas

Higieninės kosmetikos kosmetiko su mezoterapijos paslaugų teikimo specializacija profesinio mokymo(si) programa skirta parengti kvalifikuotą specialistą, gebantį integruotis į sparčiai kintančią šalies darbo rinką, organizuoti higieninės kosmetikos darbą, teikti higienines veido ir kūno odos priežiūros paslaugas klientams. Tai vienintelė Baltijos šalyse programa, kuri suteikia teorines ir praktines žinias mezoterapijos paslaugų teikimo specializacijai. Programos mokymo turinys grindžiamas praktiniu mokymu, kad studijas baigę mokiniai iš karto galėtų kokybiškai dirbti, kurti darbo vietas estetinės kosmetologijos ir mezoterapijos sferose.

 


Mokymosi rezultatai

Asmuo baigęs Higieninės kosmetikos kosmetiko su mezoterapijos specializacija programą, gebės:

Bendrauti su klientais, išklausyti pageidavimus bei patarti, parinkti ir naudoti kosmetines priemones bei medžiagas, analizuoti grožio salonų darbą; žinoti vadybos, įvaizdžio kūrimo, profesinės etikos pagrindus, klientų aptarnavimo principus; saugiai dirbti bei prižiūrėti higieninės kosmetikos kosmetiko įrankius ir įrenginius; įvertinti paslaugų išlaidas ir efektyvumą; diagnozuoti odos būklę, ją prižiūrėti, atlikti manualines ir aparatines veido bei kūno procedūras, masažus, makiažus, įvairių kūno dalių depiliacijas, rankų ir kojų priežiūrą; gimtąja ir užsienio kalbomis naudotis profesine literatūra, žinynais, katalogais, informacinėmis priemonėmis ir technologijomis; savo veikloje taikyti ekonomikos, verslo, darbo saugos, higienos ir aplinkosaugos žinias; galės integruotis į grožio salonų veiklą, kurti vidutinį ar mažąjį verslą.

 


Diplomas ir kompetencijos

Higieninės kosmetikos kosmetiko su mezoterapijos paslaugų teikimo specializacija absolventui išduodamas valstybės pripažįstamas Profesinio mokymo diplomas (kodas 4102) ir suteikiamos šios kompetencijos:

 1. Įvertinti kosmetinius higieninius kliento poreikius.
 2. Įvertinti kliento odą ir rekomenduoti, kaip ją prižiūrėti namuose.
 3. Parinkti kosmetines priemones ir medžiagas.
 4. Sudaryti kliento aptarnavimo planą.
 5. Užtikrinti kokybišką ir saugų kosmetinių procedūrų atlikimą.
 6. Atlikti mechaninį higieninį odos valymą, šveitimą, uždėti kaukę.
 7. Atlikti klasikinį higieninį veido ir atskirų kūno dalių masažą.
 8. Atlikti įvairių rūšių makiažą.
 9. Atlikti higieninį manikiūrą ir pedikiūrą.
 10. Atlikti depiliaciją.
 11. Saugiai dirbti su kosmetinėms procedūroms reikalingais elektriniais prietaisais.
 12. Mokyti sveikos gyvensenos ir mitybos.
 13. Bendrauti ir bendradarbiauti su klientais bei jų šeimos nariais.
 14. Analizuoti ir vertinti aptarnavimo paslaugos efektyvumą.
 15. Laikytis bendravimo ir bendradarbiavimo principų.
 16. Išmanyti estetinės mezoterapijos technologijas ir metodikas, mezoterapinių procedūrų taikymo galimybes.
 17. Susipažinti su estetinės mezoterapijos aparatūra, įranga, medžiagomis ir išmokti naudotis savo kompetencijų ribose.
 18. Mokėti atlikti estetines - mezoterapines procedūras pagal metodikas, savo kompetencijų ribose.
 19. Išmanyti alergines reakcijas, šalutinius poveikius ir mokėti juos atpažinti, žinoti mezoterapijos procedūrų indikacijas ir kontraindikacijas, taikyti individualias mezoterapines programas.

* ( 16- 19 ) šias kompetencijas baigus higieninės kosmetikos kosmetiko programą  Lietuvoje suteikia tik Sveikatos ir grožio akademija.


Programos turinys

Nuolatinės studijos (dieninis ir nuotolinis mokymasis) – 2 metai.

 

MOKOMIEJI DALYKAI

DALYKO PAVADINIMAS 1 pusmetis 2 pusmetis 3 pusmetis 4 pusmetis
Civilinė sauga        
Ekonomikos ir verslo pagrindai        
Profesijos informacinės technologijos        
Estetika        
Lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba        
Kūno kultūra (adaptyvi ritmo terapija)        
Darbuotojų sauga ir sveikata        
Profesinė etika ir komunikacija        
Medžiagotyra ir kosmetikos gaminiai        
Vaistiniai augalai ir natūrali kosmetika        
Valeologijos pagrindai        
Žmogaus anatomija ir fiziologija        
Ekstremalios būklės ir skubi būtinoji pagalba        
Odos ekosistema        
Odos patologijos        
Makiažo technologijos        
Veido priežiūros kosmetinės procedūros        
Specialioji anatomija        
Kūno priežiūros procedūros        
Kūno priežiūros procedūros        
Veido masažai        
Kūno masažai        
Rankų ir kojų priežiūra        
Odos priežiūra po grožio procedūrų        
Odos ligos        
Kosmetinė aparatūra, instrumentai ir jų priežiūra        
Grožio salonų administravimo pagrindai        
Baigiamoji praktika        
Estetinės mezoterapijos metodikos        
Aparatai ir medžiagos estetinės mezoterapijos procedūroms        
Estetinės mezoterapijos derinimas su kitomis grožio procedūromis        


Mokslų kaina

Mokslo metų kaina Visos mokymosi programos kaina
*3000 Eur *6000 Eur

*Baigusiems aukštąją ar aukštesniąją mokyklą, bendruosius dalykus, kurių valandų skaičius atitinka mūsų mokyklos programoje esantį valandų skaičių, užskaitysime ir užsiėmimų lankyti nereikės. Atitinkamai sumažės ir mokestis už mokslą.