Duk
Home  /  Duk
Rūšiuoti pagal:
Formalusis profesinis mokymas yra vykdomas pagal LR Švietimo ir mokslo ministerijos studijų ir mokymo registre įregistruotas formaliojo profesinio mokymo programas. Sėkmingai baigusieji gauna valstybės pripažįstamą diplomą arba pažymėjimą (profesinio mokymo pažymėjimą ar kitą kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentą). Formaliojo profesinio mokymo programa yra skirta įgyti kvalifikacijai, įtrauktai į profesinių standartų ir kvalifikacijų registrą. Daugiau apie tai galite paskaityti Švietimo ir mokslo ministerijos puslapyje: www.smm.lt
Mokslas yra nemokamas įgyjant pirmą specialybę. Įgyjant antrą specialybę arba gilinant žinias pagal atskirus modulius, mokslas mokamas.
Lietuva ES narė, todėl Lietuvoje įgytas išsilavinimas pripažįstamas visoje Europos sąjungoje. Baigusi dvimetę Higieninės kosmetikos kosmetiko programą su mezoterapijos paslaugų specializacija, galėsite atlikti IV lygio mezoterapines procedūras. Norint įgyti teisę atlikti V lygio specializuotas estetines mezoterapijos procedūras, turite turėti koleginį arba universitetinį išsilavinimą sveikatos studijų krypties ir baigti SGA V lygio modulinius mokymus.
Gausite valstybės pripažintą V lygio kompetencijų pažymėjimą.
Teorinę medžiagą galima studijuoti nuotoliniu būdu. Praktiniai mokymai turi vykti mokyklos mokymų centre. Kiekvienam norinčiam mokytis SGA pagal galimybes sudaromas individualus mokymosi grafikas.