Modulinė programa

Sveikatos ir grožio akademijoje vykdomas dviejų metų trukmės modulinis mokymas pagal studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotą Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinę profesinio mokymo programą su mezoterapijos paslaugų specializacija (valstybinis kodas M44101202).

Mokymo išskirtinumas:

- Estetinės mezoterapijos specializacija;

- Galimybė mokytis nuotoliniu būdu;

- Praktika atliekama profesionaliose, tam pritaikytose, akademijos patalpose su kompetetingų dėstytojų priežiūra.

- Kompetetingi dėstytojai/praktikai;

- Profesionalios priemonės;

- Holistinis požiūris į žmogų, grožį ir jo sveikatą;

- Verslumo skatinimas;

 


Programos tikslas

Higieninės kosmetikos kosmetiko su mezoterapijos paslaugų teikimo specializacija modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą specialistą, gebantį integruotis į sparčiai kintančią šalies darbo rinką, organizuoti higieninės kosmetikos darbą, teikti higienines veido ir kūno odos priežiūros paslaugas klientams. Tai vienintelė Baltijos šalyse programa, kuri suteikia teorines ir praktines žinias mezoterapijos paslaugų teikimo specializacijai. Programos mokymo turinys grindžiamas praktiniu mokymu, kad studijas baigę mokiniai iš karto galėtų kokybiškai dirbti, kurti darbo vietas estetinės kosmetologijos ir mezoterapijos sferose.

 


Mokymosi rezultatai

Asmuo baigęs Higieninės kosmetikos kosmetiko su mezoterapijos specializacija modulinę programą, gebės:

1. Prižiūrėti veidą;

2. Atlikti veido masažus;

3. Atlikti aparatines procedūras;

4. Prižiūrėti kūną;

5. Atlikti kūno masažus;

6. Atlikti depiliaciją;

7. Atlikti makiažus;

8. Prižiūrėti rankas ir kojas.

Papildomai mokiniai galės įgyti keletą iš šių kompetencijų:

1. Priauginti nagus;

2. Atlikti nagų dailę;

3. Atlikti kūno tapybą;

4. Priauginti blakstienas.

 


Programoje ugdomos bendrosios kompetencijos

1. Kūrybiškumo;

2. Profesinės etikos;

3. Mokymosi mokytis ir problemų sprendimo;

4. Komandinio darbo;

5. Sveikatos tausojimo ir darbo saugos;

6. Iniciatyvumo ir verslumo;

7. Bendravimo valstybine ir užsienio kalba;

8. Kritinio mąstymo;

9. Savarankiškų sprendimų priėmimo;

10. Socialinio ir pilietinio sąmoningumo;

11. Skaitmeninio raštingumo;

12. Tvarios plėtros palaikymo;

13. Bendravimo ir bendradarbiavimo.

 


Programos struktūra

Nuolatinės studijos (dieninis ir nuotolinis mokymasis) – 2 metai.

 

Privalomųjų profesinio mokymo modulių sąrašas

MODULIO PAVADINIMAS Valstybinis kodas LTKS Lygis Trukmė (apimtis kreditais)
Įvadas į higieninės kosmetikos kosmetiko profesiją - IV 4
Veido priežiūra 4101213  IV 10
Veido masažų atlikimas 4101214 IV 10
Aparatinių procedūrų atlikimas 4101215 IV 9
Kūno priežiūra 4101216 IV 10
Kūno masažų atlikimas  4101217 IV 10
Depiliacija 4101218  IV 10
Makiažų atlikimas  4101219 IV 10
Rankų ir kojų priežiūra 4101220 IV 10
Įvadas į darbo rinką - - 6

 

Pasirenkamųjų profesinio mokymo modulių sąrašas​

MODULIO PAVADINIMAS Valstybinis kodas LTKS Lygis Trukmė (apimtis kreditais)
Nagų priauginimas  4101221 IV 5
Nagų dailė  4101222  IV 5
Kūno tapyba 4101223  IV 5
Blakstienų priauginimas 4101224  IV 5

 


Mokslų kaina

Mokslo metų kaina Visos mokymosi programos kaina
*3000 Eur *6000 Eur

*Baigusiems aukštąją ar aukštesniąją mokyklą, bendruosius dalykus, kurių valandų skaičius atitinka mūsų mokyklos programoje esantį valandų skaičių, užskaitysime ir užsiėmimų lankyti nereikės. Atitinkamai sumažės ir mokestis už mokslą.