V Lygio moduliai

Sveikatos ir grožio akademijoje vykdomas 3,5 mėnesio trukmės modulinis mokymas pagal studijų mokymo programų ir kvalifikacijų registre įregistruotą Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinę profesinio mokymo programą (valstybinis kodas M44101202). 

3,5 Mėnesio trukmės mokymai vyksta pagal du V lygio modulius:

1. Specializuotos mezoterapinės procedūros - (Pasirenkamojo modulio valstybinis kodas: 581501);

2. Žmogaus odos biologija ir higiena, kompleksiniai priežiūros metodai - (Pasirenkamojo modulio valstybinis kodas: 581502);

 


Mokymo išskirtinumas:

- Estetinės mezoterapijos teorinis ir praktinis mokymas;

- Praktika atliekama profesionaliose, tam pritaikytose, akademijos patalpose su kompetetingų dėstytojų priežiūra.

- Kompetetingi dėstytojai/praktikai;

- Profesionalios priemonės;

- Holistinis požiūris į žmogų, grožį ir jo sveikatą;

- Verslumo skatinimas;

 


Programos tikslas

Higieninės kosmetikos kosmetiko su mezoterapijos paslaugų teikimo specializacija atskiri profesinio mokymo programos moduliai skirti išplėtoti Higieninės kosmetikos kosmetiko kvalifikacijos profesines galimybes, papildant jas aukštesnėmis V lygmens kompetencijomis (kokybiškas ir saugus modernių mezoterapinių procedūrų atlikimas skirtingose mezoterapinės veiklos aplinkose, kompleksinių odos priežiūros metodų įvaldymas skirtas kosmetinės odos priežiūros daugiafunkcinei veiklai skirtingose darbo aplinkose), kurias įgys išklausę “Specializuotų mezoterapinių procedūrų” bei "Žmogaus odos biologija ir higiena, kompleksiniai priežiūros metodai" modulius.

Tai vieninteliai Lietuvoje V lygio moduliai, kurių mokomoji bazė suteikia teorines ir praktines žinias mezoterapijos paslaugų teikimo specializacijai. Programos mokymo turinys grindžiamas praktiniu mokymu, kad studijas baigę mokiniai iš karto galėtų kokybiškai dirbti, kurti darbo vietas estetinės kosmetologijos ir mezoterapijos sferose.

 


Mokymosi rezultatai

Asmuo baigęs šiuos du modulius, gebės:

1. "Specializuotos mezoterapinės procedūros";

2. "Žmogaus odos biologija ir higiena, kompleksiniai priežiūros metodai";

 

V lygmens kompetencijos 

1. Kokybiškas ir saugus modernių mezoterapinių procedūrų atlikimas skirtingose mezoterapinės veiklos aplinkose;

2. Kompleksinių odos priežiūros metodų įvaldymas skirtas kosmetinės odos priežiūros daugiafunkcinei veiklai skirtingose darbo aplinkose;

 


Programoje ugdomos bendrosios kompetencijos

-  Savarankiškumas ir atsakingumas sprendžiant įvairias problemas;

- Darbo veiklos planavimas ir organizavimas;

- Skirtingų veiklos sričių analizė ir sprendimai;

- Užduočių formulavimas nuolat kintančiose situacijose; 

- Savarankiškumas planuojant veiklą; 

- Sudėtingų sprendimų priėmimas;

- Problemų sprendimas kintančiose situacijose;

- Kritinis turimų kompetencijų vertinimas ir įsivertinimas;

- Motyvacija tobulėjimui.

 


 

Mokslų kaina

    V lygio 2 moduliai        Kaina
    3300 Eur