PRIĖMIMO MOKYTIS Į VŠĮ „SVEIKATOS IR GROŽIO AKADEMIJA“ 2021 M. TVARKA

Priėmimas 2021/2022 m.m. jau prasidėjo ir bus vykdomas iki rugsėjo 15 d.

 

KVIEČIAME MOKYTIS:

 • KOSMETIKO MODULINĖJE PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOJE
 • MASAŽUOTOJO MODULINĖJE PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOJE

Asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą, priimami mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programas.

Asmenys, įgiję kvalifikaciją pagal pirminio profesinio mokymo programą, turintys aukštojo mokslo kvalifikaciją, priimami mokytis pagal tęstinio profesinio mokymo programas.

PRAŠYMŲ PRIIMTI MOKYTIS PAGAL PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS PATEIKIMAS:

 1. Stojantieji registruojasi, prašymus priimti mokytis pagal profesinio mokymo programas LAMA BPO informacinėje sistemoje, internetiniame tinklalapyje www.lamabpo.lt. Prašymus LAMA BPO informacinėje sistemoje galite teikti nuo birželio 1 dienos.
 2. Stojantieji, neturintys galimybės pateikti prašymo per LAMA BPO informacinę sistemą, gali užsiregistruoti ir pateikti prašymą priimti mokytis Trakuose, adresu Bernardinų g. 2C. Prašymus mokytis galite teikti jau dabar.

 

Užsiregistruoti galite 3 būdais:

 1. užpildykite šią (ANKETĄ);
 2. skambinkite telefonu nr.: +370 686 99881;
 3. rašykite el. paštu info@sgakademija.lt

 

Informacija asmenims ketinantiems atvykti pateikti prašymą mokytis:

Atvykite į mokyklą, sutartu laiku adresu: Bernardinų g. 2C, LT-21114, Trakai.

Nepamirškite, kad privaloma dėvėti apsauginę kaukę.

Stojantysis pateikia šių dokumentų originalus ir jų kopijas:

 1. prašymą dėl priėmimo mokytis;
 2. asmens dokumentą (galiojantį pasą ar asmens tapatybės kortelę);
 3. įgytą išsilavinimą liudijančius dokumentus.

 

Gavus kvietimą mokytis sutarties pasirašymo metu pateikiami šie dokumentai:

 1. medicininė pažyma (086/A forma), kurioje nurodoma:
 2. mokymo įstaigos pavadinimas: VšĮ „Sveikatos ir grožio akademija“;
 3. profesija (specialybė, pareigos): Kosmetikas;
 4. medicininė išvada: Mokytis gali;
 5. dvi fotonuotraukos (3x4 cm);
 6. pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymo baigimo pažymėjimų kopijas;
 7. dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopiją;
 8. užsieniečiai pateikia dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Daugiau informacijos tel.: +370 686 99881, +370 698 06113 arba el. paštu info@sgakademija.lt

 

Norite prisidėti prie Sveikatos ir grožio akademijos veiklos?